Ime kompanije:

Direktor:

Datum osnivanja:

Broj zaposlenih:

Adresa:

Matični broj:

PDV i PDV broj:

Delatnost:

Poslovna banka:

Broj računa:

Sertifikati:

 

AGS TRADE d.o.o

Aleksandar Stojanović

31.03.1998. godine

6

Bulevar Mihaila Pupina 10D/III, Beograd

17193228

100834967

Zastupanje ino kompanija i distribucija njihovih proizvoda, pretežno u oblasti industrije

JUBMES BANKA A.D., Beograd

190-1970-91, 190-1972-85

ISO 9001:2008, br. RS014664 Certificate

Izdat od: American Quality and Enviromental Group (AQA Group)

Datum izdavanja: 18.10.2010.

Datum važenja: 17.10.2013.

Svrha: Zastupanje, distribucija i prodaja proizvoda i repromaterijala za
industrijsku namenu, proizvoda za tretman voda i dijetetskih
suplemenata.